Kvíz / Quiz

Výsledky kvízu v pracovním listu:
*The English version of the quiz results can be found below the Czech text.

1. MÍSTNOST - BRNO MEZI PEVNOSTÍ A MODERNÍM MĚSTEM

otázka: Najdete na zvětšeném panoramatu divadlo, které dnes nazýváme Mahenovo?

správná odpověď: NE

2. MÍSTNOST - RODINA LÖW-BEERŮ A SVITÁVKA

otázka: Prohlédněte si rodokmen Löw-Beerů. Najdete v něm jméno dědečka Grety Tugendhatové (rozené Löw-Beerové)?

správná odpověď: MAX (1829-1887, průkopník technologického pokroku)

3. MÍSTNOST - SVĚT LIBERÁLNÍ BURŽOAZIE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

otázka: Kolik löw-beerovských továren najdete na mapě Brna?

správná odpověď: TŘI

4. MÍSTNOST - BYDLENÍ BURŽOAZIE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ

otázka 1: Měli Löw-Beerové jídelnu v této místnosti?

správná odpověď 1: NE

otázka 2: Odkud pochází vystavený nábytek?

správná odpověď 2: ZE SBÍREK MORAVSKÉ GALERIE

5. MÍSTNOST - VILOVÁ KOLONIE V ČERNÝCH POLÍCH A VILA LÖW-BEER V BRNĚ

otázka: S jakými dalšími vilami v Černých Polích je spjat rod Löw-Beerů?

správná odpověď: ARNOLDOVA VILA, VILA TUGENDHAT

6. MÍSTNOST - BRNĚNSKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA A RODINA TUGENDHATŮ

otázka: Návštěvu kterého významného československého politika na Výstavě soudobé kultury promítaný film zachycuje?

správná odpověď: MINISTR ZAHRANIČÍ EDVARD BENEŠ

7. MÍSTNOST - ARCHITEKT LUDWIG MIES VAN DER ROHE

otázka: V jakém příbuzenském vztahu byli Alfred Löw-Beer a Greta Tugendhatová?

správná odpověď: OTEC A DCERA

8. MÍSTNOST A 9. MÍSTNOST - VILA TUGENDHAT

otázka: V zimních měsících můžete z okna zahlédnout vilu Tugendhat. Myslíte si, že by vila Tugendhat byla postavena, pokud by nebylo Alfreda Löw-Beera?

správná odpověď: NE

10. MÍSTNOST - OBNOVA PAMÁTKY UNESCO - VILY TUGENDHAT

otázka: Jaké číslo orientační nese vila Tugendhat?

správná odpověď: 45

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quiz results:

1st ROOM

question: Can you find the theatre we now call Mahen's Theatre in the enlarged panorama?

the correct answer: NO

2nd ROOM

question: Take a look at the Löw-Beer family tree. Can you find Grete Tugendhat's grandfather's name in it?

the correct answer: MAX

3rd ROOM

question: How many Löw-Beer factories can you find on the map of Brno?

the correct answer: three

4th ROOM

question 1: Did the Löw-Beers have a dining room in this room?

the correct answer 1: NO

question 2: Where does the furniture on display come from?

the correct answer: From the Moravian gallery collections.

5th ROOM

question: What other villas in Černá Pole are related to the Löw-Beer family?

the correct answer: Arnold Villa, Tugendhat villa

6th ROOM

question: Which prominent Czechoslovak politician's visit to the Exhibition of Contemporary Culture is depicted in the film?

the correct answer: Foreign Minister Edvard Beneš

7th ROOM

question: What was the relationship between Alfred Löw-Beer and Greta Tugendhat?

the correct answer: father and daughter

8th and 9th ROOM

question: In the winter months you can see Tugendhat Villa from the window. Do you think Tugendhat Villa would have been built without Alfred Löw-Beer?

the correct answer: NO

10th ROOM

question: What is the landmark number of Villa Tugendhat?

the correct answer: 45

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
mohyla miru

Památník

Mohyla
míru
více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum v
Ivančicích

lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum
ve Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas icom prague 2022 top jizni morava IDS - JMK partner kudy z nudy

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.